Meerdaagse uitstappen

In onze school gaat het 3de leerjaar jaarlijks op zeeklassen en het 5de en 6de leerjaar tweejaarlijks op bosklassen. Verbondenheid, samen dingen ontdekken en natuurlijk een stevige portie fun staan steeds centraal!

Brede school

Samenwerking met verschillende cultuurpartners vinden wij als school belangrijk. Zo organiseren we activiteiten met de muziekacademie Tienen, het CC De Kruisboog, de bibliotheek, de toeristische dienst,…

.
Verkeersveilige school

Als school hechten we belang aan de verkeersveiligheid in en rondom de school. We willen de kinderen daarom helpen opgroeien tot veilige voetgangers en fietsers. Heel wat verkeersacties komen aan bod: Strapdag, Helm op Fluo top, fietsmaanden tijdens LO, fietsbrevetten, voetgangersbrevetten, online verkeerstoetsen, uitstappen met de fiets,… In samenwerking met VSV streven we elk jaar naar het behalen van ons gouden diploma.

Oog Voor Lekkers

Op onze school hechten we belang aan de gezondheid van de kinderen. We zijn ingeschreven in het project ‘Oog voor Lekkers’. Dat wil zeggen dat de kinderen wekelijks een stuk fruit aangeboden krijgen door de school. Met dank aan de ouderraad die dit project financieel ondersteunt. 

Groenten- en fruitkalender
Milieubewuste school

Wij zijn een MOS-school die een duurzame leer-en leefomgeving creëert samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Kwartiermakers

Kwartiermakers is een initiatief van Willewete vzw om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien minuten te laten lezen. Waarom? Omdat dit een effectieve en leuke manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren.

Sportsnack

SportSNACK staat voor Sportief Naschools ACtieve Kids. Met Sportsnack willen we meer beweging en sport stimuleren in de naschoolse opvanginitiatieven van het basisonderwijs. 

Wekelijks geven juf Lies en meester Kevin een sportSNACK-les voor kinderen vanaf het 2de leerjaar.
Dit van 15.45u tot 16.45u.