Waar staan we voor?

We willen onze leerlingen laten opgroeien tot zelfredzame, zelfstandige kinderen die na onze basisschool klaar zijn voor de overstap naar het middelbaar onderwijs. Hierbij willen we nauw samenwerken met onze ouders door een eerlijke, wederzijdse communicatie. Zowel in de klas als op de speelplaats en bij uitstappen hechten we veel belang aan respect voor elkaar, materiaal en omgeving.

Download hier onze schoolvisie
Zorg

Samen met de zorgcoördinator en onze co-teachers zorgen de klasleerkrachten ervoor dat je kind de ondersteuning en/of uitdaging krijgt die hij/zij nodig heeft. We stimuleren, remediëren en differentiëren op het gewenste, individueel aangepaste niveau van je kind. Ons doel is om elk kind tot leren te brengen. We werken nauw samen met CLB en ondersteuningsnetwerk indien nodig. Ons viersporenbeleid is een extra troef om dit onderwijs op maat waar te maken.

Download hier ons zorgbeleid
Het Klavertje Vier

Het klavertje vier is ons huismerk en symboliseert de vijf pijlers van OLV
(vier klaverblaadjes en het steeltje): 

Samen leren leren: als school willen we de kinderen zelfstandig maken en hen kritisch leren nadenken over hun leren en studeren. 

Samen voor elkaar: we doen mee met het KIVA-programma, een antipestprogramma uit Finland. Leerlingen krijgen hier tweewekelijks lessen rond en elke maand wordt er met de hele lagere school een KIVA-activiteit georganiseerd. Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van het schoolklimaat. 

Samen voor verkeer: als verkeersveilige school organiseren we maandelijks activiteiten om de leerlingen verkeersvaardig te maken. 

Samen voor gezond: we streven ernaar om de kinderen een zo gezond mogelijke opvoeding te geven. 

Samen voor milieu: we nemen initiatieven op school om de kinderen en ouders milieubewust te maken (duurzame mobiliteit, duurzame energie,… maar ook afval sorteren, bladeren ruimen, gebruik van brooddoos, een hersluitbare fles,…) 

Download hier ons jaaractieplan
KIVA

KIVA is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. 

KIVA wordt in de volksmond vaak een ‘antipestprogramma’ genoemd. Hoewel KIVA inderdaad effectief is in het tegengaan van pesten, is het veel meer dan een antipestprogramma. KIVA werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Meer weten over KIVA?
De Leerlingenraad KOP

Sinds 2013 is er een leerlingenraad op school aanwezig. De leerlingenraad KOP vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Zij vormen een brug tussen de leerlingen en de school. 

Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de mening van de ouders op een school. De ouderraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle ouders. Zij vormen een brug tussen de ouders en de school. 

Facebook Ouderraad
De Wegwijs

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Download hier ons schoolreglement ‘De Wegwijs’
Leren leren

We willen onze kinderen vaardig maken in het leren hoe te leren. We geven hen studeertips, leren hen een planning te maken, geheugentechnieken, samenvattingen maken, hoofdzaken van bijzaken onderscheiden, schema’s opstellen,… Maar we begeleiden hen ook hoe ze aan de slag moeten bij een taak of toets. Hier starten we al vroeg mee.

Download hier onze leerlijn ‘leren leren’
Ons huiswerkbeleid

Huiswerk is… het uitvoeren van opdrachten buiten de schooluren. Goed huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is en wordt het best op maat van de leerling gegeven. Deze opdrachten kunnen bestaan uit het maken van taken, het leren van lessen, het opzoeken van informatie, het voorbereiden van opdrachten, …

Download hier ons huiswerkbeleid